Selskap
Dato for overtagelse *
Bolig/ anleggsinformasjon
Adresse *
Postnr/ sted *
Målernr
Målerstand
Gå til neste side for å fortsette å fylle ut flytteskjema
Utflytter
Fornavn
Etternavn
Fødselsdato
Telefon
Epost
Ny adresse *
Gå til neste side for å fortsette å fylle ut flytteskjema
Innflytter
Fornavn *
Etternavn *
Fødselsdato *
Telefon *
Epost *
Fakturaadresse
Postnr/ sted *