Strømavtale


Vi er din lokale strømleverandør. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med både pris og kundeservice.

KUNDEINFORMASJON
Navn på bedrift
Org.nummer
Kontaktperson *
Mobilnummer
E-post *
Steg 1 av 3
ADRESSEN DU FLYTTER FRA
Gammel adresse *
Postnummer *
Dato for utflytting *
Jeg vet hvem som flytter inn
Steg 2 av 3
ADRESSEN DU FLYTTER TIL
Ny adresse *
Postnummer *
Dato for innflytting *
Målernummer
Jeg skal ha strøm ved ny adresse. *
Steg 3 av 3

function checkIfClosed() { var h1content; h1content = document.getElementsByTagName('h1')[0].innerHTML; if(((window.location.href.indexOf("#steg1") > -1 ) && (h1content == "undefined")) || ((window.location.href.indexOf("#") <= -1 ) && (h1content == "undefined")) ) { //Do your things... //alert("Yepp"); //Replace the existing text in the H1 and P tags document.getElementsByTagName('h1')[0].innerHTML = "Strømavtale" document.getElementsByTagName('p')[1].innerHTML = "Denne strømavtalen er dessverre ikke lenger tilgjengelig for bestilling på nett. Se vår våre strømavtaler her: " + "https://www.smartenergi.com/vare-stromavtaler/" document.getElementById('mainformcontent').style.display = "none" document.getElementsByClassName('white-section')[1].style.display = "none" } } $( window ).on( "load", checkIfClosed ); .navbar-brand .brand-inner img { max-width: 185px; }