Strømavtale


Vi er din lokale strømleverandør. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med både pris og kundeservice.


De sponsoraktivitetene vi prioriterer må passe følgende kriterier: Støtte tiltak til barn og unge opp til 19 år. Tiltak som treffer mange er mer attraktive enn tiltak som treffer få. Brukes til egne tiltak og planer, ikke ordinær drift. Laget/foreningen som søker må ha sunn økonomi og godkjente årsregnskap.
Vi deler ut til ulike lag og foreninger basert på deres søknader.
Tre finalister konkurrerer om 25 000 kr, 15 000 kr og 10 000 kr.


Send inn dere søknad innen 1. april - vi gleder oss til å høre mer om dere og hva dere trenger støtte til!

Navn på lag/ forening *
Kontaktperson *
Mobiltelefon *
E-post *
Organisasjonsnr
Kontonummer
Adresse *
Navn på kasserer *
Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (maks 400 ord) *
Antall barn og unge som får glede av tiltaket det søkes støtte til *
I hvilket geografisk område er foreningen aktiv? *
Hvordan vil laget/foreningen synliggjøre samarbeidet med oss? *
Søknadsfrist for 2019 er 01.04.2019.